Oplev Katherine Richardson – Duemosegaard Samtalerne – 2/11 – 2017

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og besidder en dyb indsigt i klimadagsordenen.  Hun er tidligere formand for regeringens klimakommission og er i dag medlem af den gruppe eksperter som forbereder en tværvidenskabelig rapport (GSDR – Global Sustainable Development  Report) til FN’s generalsekretær i 2019.

“Fra planktonekspert til medforfatter af FN’s Global Sustainable Development Report.”

I slutningen af 2016 blev Katherine Richardson, sammen med 14 andre “eminent scientists and experts”, udpeget af FN’s generalsekretær til at udarbejde en Global Sustainable Development Report, der skal udkomme i 2019.

Rapporten har baggrund i FN’s vedtagelse af 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og med de 17 Verdensmål (september 2015). Formålet med rapporten er, at styrke videnskab-politik relationen og skal således være et bidrag til politikerne, så de kan træffe de beslutninger, der er nødvendige for at komme i mål med 2030-målsætningen.

Katherine Richardson vil fortælle om nogle af de overvejelser, der ligger bag udarbejdelsen af en rapport, der fra en videnskabelig vinkel skal give et helhedssyn på omstillingen til bæredygtighed. Herunder vil hun komme ind på udfordringerne i at skulle forholde sig til en fremtidig udvikling, så den f.eks. på klimaområdet kommer til at ligge inden for de planetære grænser.