Oplev Nadja U. Prætorius indlæg fra Duemosegaard Samtalerne – 13/10 – 2016

Nadja U. Prætorius er psykolog, foredragsholder og forfatter til flere bøger – bl.a. til Stress – det moderne traume (2007) samt til adskillige forskningsartikler og kapitler i antologier, bl.a. Tag etikken tilbage, (2015). Hun er aktuel med bogen: EN VERDEN TIL FORSKEL Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske. (Klim 2016)

Nadja U. Prætorius har med baggrund i mange års ansættelse som universitetslektor i tværkulturel psykologi og som klinisk psykolog arbejdet med sammenhængen mellem psykologiske processer og samfundsvilkår.  Nadja har de seneste år rettet fokus på den kultur og levevis, vi er blevet påtvunget med neoliberalismen og påvist konsekvenserne af den rovdrift og dehumanisering af borgere, der foregår på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner.

I sit indlæg fokuserer Nadja på de mekanismer i arbejdslivet og i uddannelsessystemet, som med New Public Management ikke blot bidrager til at undergrave en demokratisk kultur, men som tillige umyndiggør, dehumaniserer og fremmedgør borgerne, så de nedbrydes fysisk og psykisk. Ønsker vi opstilling til bæredygtighed på alle niveauer, har vi brug for indsigt i disse tilstande og samtidig arbejde for en frigørelse fra neoliberalismens og fra New Public Managements umyndiggørende ledelsesstrategier og rovdrift på borgerne.