Oplev Jørgen Steen Nielsen – Duemosegaard Samtalerne – 4/5 – 2017

Jørgen Steen Nielsen er forfatter, journalist, og miljø- og sikkerhedspolitisk medarbejder på dagbladet Information. Han er cand.scient. i biologi 1983. Hans seneste bøger er “Den store Omstilling”, “På den anden side” og “Hvad skal vi med landbruget”.

Vi oplever i disse år en accelererende globalisering med intenst konkurrencepres, voksende afstand mellem rige og fattige, tiltagende flygtninge- og migrantstrømme samt skærpede trusler mod klimaet og livsgrundlaget. Mange mennesker føler sig ladt i stikken, truet af alt det fremmede, isolerede og svigtet af den priviligerede elite. I vrede og afmagt vender de sig til dem, der lover enkle løsninger og tilbagevenden til den trygge, gamle verden. Højrepopulismen marcherer.

Imens sidder de såkaldt progressive kræfter, venstrefløjen, humanisterne, de grønne tilbage med deres indsigtsfulde analyser af krisens årsager, deres smukke forestillinger om en anden verden, men foreløbig uden evne til rigtig at vinde gehør og skabe grundlæggende forandring. Fristelsen til at falde hen i selvbekræftende forbitrelse eller rituel systemkritik i lukkede cirkler er overhængende.

Det duer ikke. Hvad vi i stedet må udvikle praktiske svar på, er, hvad det er for konkrete handlinger, projekter og rammer, der kan gengive mennesker troen på sig selv, på fællesskabet og på værdien af at engagere sig konstruktivt – på at tænke og handle solidarisk.

Det er ikke let. Til gengæld er det spændende.