Oplev Steen Hildebrandt – Duemosegaard Samtalerne – 8/3 – 2017

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, og er aktuelt med bogen Bæredygtig Global Udvikling om FNs 17 verdens mål.

I lyset af verdensmålene

Midt i en periode, hvor der er mørke skyer mange steder, og hvor ellers glade og optimistiske mennesker bliver urolige, bange og frygtsomme, kan FN’s 17 verdensmål være en aura af visdom, ro og fremtidstro, som det kan være godt og berettiget at læne sig ind imod og have tillid til. Verdensmålene er et muligt fast holdepunkt i en i øvrigt meget turbulent verden. Men det er de kun, såfremt vi mennesker giver dem opmærksomhed og loyalitet.
Verdensmålene – sammen med umådelig mange andre små og store initiativer rundt om i Danmark og i verden—skal vi være opmærksomme på, for de er et udtryk for en forståelse og bevidsthed, der skal være med til at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden.

Steen Hildebrandt vil tage udgangspunkt i sin opvækst som dreng i den store natur i Rold Skov, og ud fra det tale om et stedse mere rummeligt ledelsesbegreb, der nu bliver til bæredygtig global udvikling og ledelse.