Kommende foredrag

Thomas Heilmann

Lektor og bestyrelsesmedlem

Thomas Heilmann

13. december, 2017

Thomas Heilmann er en af Danmarks førende foredragsholdere om alle aspekter af jazz. Han har lavet diverse radioudsendelser og har i flere år holdt spændende jazzaftener om forskellige jazz stjerner, bl.a. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Monica Zetterman, Duke Ellington og Svend Asmussen. Thomas er civilingeniør, lektor på DTU og bestyrelsesmedlem i Søllerød Jazzklub.

Bertel Haarder

Medlem af Folketinget, tidl. kultur og kirkeminister

10. januar, 2018

Bertel Haarder er i dag det længst siddende folketingsmedlem, opvokset på en højskole og hjemmeundervist indtil 7. klasse. Cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1970 på en afhandling om Grundtvigs frihedssyn, han har været Venstre minister i en række fagministerier. Som kulturminister stod Bertel Haarder bag lanceringen af en kontroversiel Danmarkskanon. 

Se tidligere foredrag

Katherine Richardson

Professor i biologisk oceanografi

2. november, 2017

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og besidder en dyb indsigt i klimadagsordenen.  Hun er tidligere formand for regeringens klimakommission og er i dag medlem af den gruppe eksperter som forbereder en tværvidenskabelig rapport (GSDR – Global Sustainable Development  Report) til FN’s generalsekretær i 2019.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Tina Clarke

Certified Transition Trainer

Tina Clarke

31. august, 2017

Tina Clarke is a North American with a very broad background as a community organizer, leading international transition town trainer, political advocate, fund raiser and consultant, with a long and varied experience with executive positions in the NGO world, including Greenpeace, 350.org, the Veterans Education Project, and the Western Mass Funding Resource Center. This evening will be in English.

Video kommer snart – Video will be online soon

May East

CEO of Gaia Education

7. juni

Gaia Education is a leading-edge provider of sustainability education that promotes thriving communities within planetary boundaries. Gaia Education provides face-to-face courses in sustainable design of communities in over 43 countries, teaches similar online programs in English, Spanish and Portuguese, and provides capacity building skills in the traditional villages of the developing countries through Project Learning. May East’s presentation is in english.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Kosha Joubert

CEO of Global Ecovillage Network

7. juni

The Global Ecovillage Network (GEN) envisions a world of empowered citizens and communities, designing and implementing their own pathways to a sustainable future, and building bridges of hope and international solidarity. As a multi-stakeholder alliance, GEN provides information, tools, examples and solutions to an expanding global network of intentional and traditional communities demonstrating how to live lightly on the Earth. Kosha Joubert’s presentation is in english.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Jørgen Steen Nielsen

Forfatter, journalist og miljøaktivist

4. Maj

Jørgen Steen Nielsen er forfatter, journalist, og miljø- og sikkerhedspolitisk medarbejder på dagbladet Information. Han er cand.scient. i biologi 1983. Hans seneste bøger er “Den store Omstilling”, “På den anden side” og “Hvad skal vi med landbruget”.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Karen MacLean

Den Grønne Friskole

5. april

Karen MacLean er medstifter af Den Grønne Friskole, Amager, et spændende og succesrigt nyt koncept i uddannelse, som er efterspurt af flere og flere børnefamilier. Karen er Ph.D. i litteraturvidenskab fra USA, og har en dyb interesse for hvordan læring opstår og støttes naturligt.

Karen vil tale lidt om viden og læring, går i maskinrummet på Den Grønne Friskole, og zoomer så ud for at se hvad grøn omstilling som bevægelse kan lære af en skole som denne.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Steen Hildebrandt

Professor emeritus, Aarhus Universitet.

8. marts

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, og er aktuelt med bogen Bæredygtig Global Udvikling om FNs 17 verdens mål.

Se foredraget ‘I lyset af verdensmålene’ her

Jesper Jespersen

Professor i økonomi, RUC

8. februar

Jesper Jespersen er professor i Økonomi ved Roskilde Universitets Center. Han er en kendt tilhænger af John Maynard Keynes makroøkonomiske teori og aktivistiske metode, og derfor kritisk over for den neoliberale økonomiske ideologi og Finansministeriets abstrakte økonomiske ligevægtsmodeller.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Pernille Skipper

Politisk ordfører Enhedslisten

18. januar

Uligheden er stigende i Danmark, i Europa og på globalt plan. Flere og flere af klodens ressourcer ophober sig hos en lille økonomisk elite. Samtidig oplever helt almindelige mennesker, at arbejdspladser forsvinder, udkantsbyer segner hen og fremtidsmulighederne for næste generation er mindre end for den forrige. De politiske beslutninger er svære at påvirke, og skellene i vores samfund mellem rig og fattig, uddannede og ikke-udannede og dem i arbejde og dem, der ikke har arbejde, bliver større. Hvad betyder den ulighed for vores samfund, og kan vi overhovedet gøre det anderledes?

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Thomas Heilmann

Lektor og bestyrelsesmedlem

Thomas Heilmann

7. december

Thomas Heilmann, lektor og bestyrelsesmedlem i Søllerød Jazzklub, præsenterer en af jazz verdens klassikere, Billie Holiday, i videoklip og personlig fortælling. Thomas er forfatter til en bog om Billie Holiday, og har også lavet radioudsendelser og mange foredrag om Billie Holiday.

Dette foredrag blev ikke optaget.

Jørgen Dragsdahl

Journalist og foredragsholder

10. November, 2016

Jørgen Dragsdahl vil være kendt af mange som dagbladet Informations tidligere USA korrespondent med stor indsigt i amerikanske forhold. Hvad bliver det for et USA verden kan forvente efter valget af en ny præsident? Hvordan vil USA, der viste sig innovativ på rejsen med økonomisk vækst, kunne bidrage til at verden kommer igennem den nødvendige omstilling? Er USA gearet til den omstilling?

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Nadja Prætorius

Psykolog, foredragsholder og forfatter

13. oktober, 2016

I sit foredrag fokuserer Nadja på de mekanismer i arbejdslivet og i uddannelsessystemet, som med New Public Management ikke blot bidrager til at undergrave en demokratisk kultur, men som tillige umyndiggør, dehumaniserer og fremmedgør borgerne, så de nedbrydes fysisk og psykisk. Ønsker vi opstilling til bæredygtighed på alle niveauer, har vi brug for indsigt i disse tilstande og samtidig arbejde for en frigørelse fra neoliberalismens og fra New Public Managements umyndiggørende ledelsesstrategier og rovdrift på borgerne.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Uffe Elbæk

Politisk leder af partiet Alternativet

29. september 2016

Biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark. Det ønsker Alternativet at rette op på. Alternativet er Danmarks grønne parti, der arbejder for at gøre Danmark til det bedste land for verden igennem en seriøs bæredygtig omstilling – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Ida Auken

Tidligere Miljøminister, Radikale Venstre

7. september, 2016

Cand. theol., medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tidligere Miljøminister. Ida Auken har en bred erfaring som erhvervsordfører, iværksætterordfører, forbrugerordfører, it-ordfører, uddannelses- og forskningsordfører, landbrugsordfører og fiskeriordfører.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

May East

CEO of Gaia Education

13. juni, 2016

Gaia Education is a leading-edge provider of sustainability education that promotes thriving communities within planetary boundaries. Gaia Education provides face-to-face courses in sustainable design of communities in over 43 countries, teaches similar online programs in English, Spanish and Portuguese, and provides capacity building skills in the traditional villages of the developing countries through Project Learning.

May East’s presentation is in english

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Kosha Joubert

CEO of Global Ecovillage Network

13. juni, 2016

The Global Ecovillage Network (GEN) envisions a world of empowered citizens and communities, designing and implementing their own pathways to a sustainable future, and building bridges of hope and international solidarity. As a multi-stakeholder alliance, GEN provides information, tools, examples and solutions to an expanding global network of intentional and traditional communities demonstrating how to live lightly on the Earth.

Kosha Joubert’s presentation is in english.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Uffe Elbæk

Politisk leder af partiet Alternativet

3. maj 2016

Biodiversiteten og den frie, vilde natur er truet i Danmark. Det ønsker Alternativet at rette op på. Alternativet er Danmarks grønne parti, der arbejder for at gøre Danmark til det bedste land for verden igennem en seriøs bæredygtig omstilling – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Knud Vilby

Forfatter og journalist

6. april 2016

Knud Vilby har siden 1985 arbejdet free lance som forfatter og journalist, og som foredragsholder, underviser og konsulent. I 45 år har han haft et særligt fokus på Afrika og på miljø- og udviklingsproblemer samt globalisering.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Preben Maegaard

Forstander, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

3. marts 2016

Preben Maegaard har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for dansk vedvarende energi, forfatter og ekspert. Siden oliekrisen i 1974 har han arbejdet lokalt, nationalt og internationalt på det organisatoriske, politiske og teknologiske niveau med omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Søren Hermansen

Direktør, Energiakademiet

3. februar 2016

Landmand og højskolelærer, direktør Søren Hermansen, Energiakademiet, vil med afsæt i de resultater Samsø hidtil har opnået på energiområdet berette om de overvejelser, der i disse måneder gøres for at bringe omstillingsarbejdet på Samsø ind i en ny fase.

Se interview med publikum og kommentér foredraget

Duemosegård Samtalerne er arrangeret af Ross Jackson og Niels Johan Juhl-Nielsen. Samtalerne foregår på Duemosegård i Birkerød, som er hjem for Ross Jackson personligt og for Gaia Trust.

Fast format
19:30-20:00: drinks og snacks
20:00-20:45: foredrag
20:45-21:30: dialog

Tilmelding
Et mere detaljeret oplæg vil blive udsendt forud for hvert møde. Mødefaciliteterne tillader deltagelse af op til 50 omstillingsagenter. Deltagelse, som er gratis, forudsætter tilmelding efter “først-til-mølle”-princippet, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet. Et link med muligheden for tilmelding til det enkelte foredrag åbnes først ca. 3 uger før selve foredraget og meddelelse på en email liste, dels på Ross’ Facebook side og dels på dette website. Tidligere tilmeldinger (inklusive ventelister) kommer automatisk på email listen.

Foredraget optages på video og uploades her til sitet efterfølgende, hvor dialogen kan fortsætte i ubestemt tid.

Find vej

Duemosegård
Stavnsholt Gydevej 52
3460 Birkerød

Der er gode parkerings muligheder på stedet.

Offentlig transport

For deltagere med offentlig transport anbefales det at cykle fra Farum st. (15 min.) eller tag busOffentlig transportnr. 334 i 6 minutter (afgang 19:08 til Bistrupvej stoppested. Fortsæt mod nord over Bistrupvej ca. 100m og tag Stavnsholt Gydevej til venstre. Duemosegård ligger på højre side ca. 200m længere) eller cykel fra Birkerød st. (ca. 15 minutter) eller tag bus nr. 500S i 7 minutter (afgang 19:09 til Nordøststien stoppested og derefter gå på gangstien mod nord indtil Stavnsholt Gydevej og gå videre 200m til højre. Duemosegård ligger på venstre side).

© Copyright - DuemosegaardSamtalerne.dk